Medmoderskab

Hovedreglen i dansk ret er, at den kvinde, der føder barnet, automatisk vil blive registreret som barnets mor. Det gælder uanset hvem af jer, der er barnets biologiske mor. 

I de tilfælde, hvor to kvinder har valgt at få barnet sammen ved hjælp af kunstig befrugtning, kan den kvinde, som ikke føder barnet, blive registreret som barnets medmor. Dette afhænger dog af flere ting.  

Den første ting, du skal være opmærksom på, er, at du kun kan blive registreret som barnets medmor fra fødslen, hvis I har gjort brug af assisteret reproduktion, og hvis I allerede forud for fertilitetsbehandlingen har tilkendegivet, og du har givet skriftligt samtykke til, at I ønsker at få barnet sammen. Det vil sige, at barnet skal være blevet til på en fertilitetsklinik med hjælp fra en sundhedsperson. Er barnet ikke det, eller har I ikke været sammen om det fra start, så kan du i nogle tilfælde have mulighed for på et senere tidspunkt at stedbarnsadoptere barnet.
Du kan læse nærmere herom
 

Det næste spørgsmål du skal være opmærksom på, er, om barnet er blevet til ved hjælp af sæd fra en kendt eller en ukendt donor. Det afgørende er her, om sæden er købt gennem en sædbank eller ikke. 

Er sæden ikke købt gennem en sædbank, så vil der som udgangspunkt være tale om en kendt donor, og her vil donoren som udgangspunkt være barnets retlige far. Du, barnets mor og den kendte donor kan i fællesskab aftale, at du skal registreres som barnets medmor. Det kræver med andre ord enighed mellem jer.  

Hvis sæden derimod er købt gennem en sædbank, er der tale om en anonym donor (uanset hvilke oplysninger på donoren, I har fået adgang til). Det betyder, at donoren ikke kan blive registreret som barnets far.  

Herudover har det betydning, om du og barnets mor er gift.  

Hvis I ikke er gift, ansøger du om at blive registreret som barnets medmor ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Du skal herudover indsende den blanket, som du i starten af fertilitetsforløbet udfyldte ”blanket vedrørende assisteret reproduktion”. Begge blanketter sender du til Familieretshuset for at få startet selve medmoderskabssagen op.  

Hvis du og barnets mor derimod er gift, så udfylder du og barnets mor en såkaldt blanket 8, som I sender til Familieretshuset. Familieretshuset vil herefter registrere dig som barnets medmor.  

Uenighed

Skulle det ske, at du er uenig i, hvem der er registreret som barnets far eller medmoder, så kan du, indtil barnet er 6 måneder gammel gøre indsigelser mod registreringen. Det gør du ved at ansøge Familieretshuset om at behandle sagen.  

Er der derimod gået mere end de 6 måneder, men under 3 år fra barnets fødsel, så kan spørgsmålet tages op på ny, hvis der er kommet nye oplysninger frem. Uanset om du og barnets mor er enige om at genoptage sagen, er det imidlertid altid Familieretshusets vurdering, om det skal tillades under hensyn til barnets bedste. En forudsætning vil desuden være, at barnet ud fra de nye oplysninger kan få registreret en anden far eller medmoder.

Efter de 3 år skal der en del til for at få genoptaget sagen, og du vil blive spurgt ind til, hvorfor du ikke har reageret tidligere. I den forbindelse vil Familieretshuset også kigge på din relation og kontakt til barnet.   

Du skal dog være opmærksom på, at reglerne om registrering af medmoderskab er forholdsvist komplicerede, og at ovenstående kun er et mindre uddrag af reglerne. Har du brug for yderligere rådgivning, er du derfor velkommen til enten at ringe på telefon 20 73 81 14, eller du kan sende en mail til sikkermail@milaw.dk