Ægtepagt

Er du gift, og har du og din ægtefælle ikke oprettet en ægtepagt, så er der delingsformue i jeres ægteskab.

Delingsformuen har ingen betydning, så længe I er gift. Hver ægtefælle har ret til at råde over sine egne penge, og hver ægtefælle hæfter selv for den gæld, som ægtefællen stifter.

Det har derimod stor betydning, hvis I en dag bliver separeret eller skilt.

Hvis du og din ægtefælle har delingsformue, så vil I skulle dele al formue med hinanden ved separation eller skilsmisse. Man deler imidlertid ikke gæld. Det vil derfor som udgangspunkt være den formue, der er tilbage, efter at gælden er blevet modregnet, som skal deles. Her skal du være opmærksom på, at en del pensioner vil være undtaget.

Det kan derfor være relevant at overveje en ægtepagt, hvis I ønsker en anden fordeling. Det kan f.eks. være relevant, hvis:

Ved at oprette en ægtepagt kan I gøre hele eller dele af jeres formue til særeje. Særejet kan med andre ord langt hen ad vejen sammensættes, som I ønsker det. På den måde kan I bestemme, hvad der ikke vil skulle deles i forbindelse med en separation eller skilsmisse.

Der findes desuden flere forskellige flere forskellige særejetyper afhængigt af jeres behov og fremtidsønsker.

Forløbet

Når du kontakter Milaw Advokater for at få lavet en ægtepagt, vil vi først og fremmest holde et møde med dig. Det gør vi dels for at høre om dine og din ægtefælles ønsker og tanker, men også for at vejlede dig om mulighederne og konsekvenserne ved de valg, I tager.

Ud fra de ting vi sammen finder frem til på mødet, vil vi lave et udkast, som du og din ægtefælle vil få tilsendt. Her kan I både komme med tilpasninger og rettelser.

Når I er tilfredse med ægtepagtens indhold, hjælper vi jer med at få ægtepagten tinglyst ved Tinglysningsretten. Ægtepagten er først gyldig, når den er blevet tinglyst.

Når ægtepagten er tinglyst, sender vi jer også ægtepagten i et originalt dokument, som I kan have liggende.

Under hele forløbet står vi selvsagt til rådighed for de spørgsmål, der evt. måtte opstå både i forhold til indholdet af ægtepagten og selve processen.