Børnebidrag

Bor du og barnets anden forælder ikke sammen, og er jeres barn under 18 år, så kan det være nødvendigt, at I får sat jer godt ind i økonomien i jeres forældreskab. Det er nemlig i Danmark sådan, at den forælder, der har barnet boende, ofte kan kræve, at den anden forælder betaler såkaldt børnebidrag. Det skyldes, at man som forælder har forsørgelsespligt over de børn, man sætter i verden.  

I er enige:

Hvis I er enige om bidragets størrelse, er I frie til selv at indgå en bidragsaftale. Her har I mulighed for at lægge jer fast på den samme sats, som Familieretshuset bruger, men I kan også vælge at aftale en højere bidragssats.  

Vælger I at indgå jeres egen aftale, vil vi dog altid anbefale, at I sørger for at anvende Familieretshusets blanket til dette, så I er sikre på at alle relevante oplysninger fremgår af aftalen, hvis I på et tidspunkt skulle blive uenige. Det gør I ved at udfylde blanketten og underskrive den i to eksemplarer (én til jer hver). I skal dog være opmærksomme på, at aftalen som udgangspunkt vil være bindende. Det betyder, at det ikke nødvendigvis vil kunne lade sig gøre at få aftalen ændret sidenhen, hvis situationen ændrer sig, og I ikke er enige om en ændring. Vi vil derfor opfordre til, at I tænker jer vældig godt om, hvis I vælger denne model.  

En anden ting I skal være opmærksomme på, er, at den bidragspligtige af jer ikke nødvendigvis vil kunne få skattefradrag for beløb, der overstiger den almindelige bidragssats (som i 2022 lyder på 1.460 kr.). 

Endelig skal I være opmærksomme på, at opstår der uenighed mellem jer, og holder en forælder pludselig op med at betale det aftalte bidrag, så kan I ikke få hjælp fra Udbetaling Danmark til at udbetale og opkræve beløbet. Det kan I kun, hvis det er Familieretshuset, der har taget stilling til bidragspligten og størrelsen af bidraget.  

I er uenige:

Den anden mulighed er, at I kan få Familieretshuset til at vurdere, om én af jer skal betale børnebidrag.  

Børnebidragssatsen reguleres i starten af hvert kalenderår og er i 2022 på 1.460 kr. pr. barn. Satsen består af et normalbidrag på 1.293 kr. om måneden og et tillæg på 167 kr. om måneden.  

I enkelte tilfælde kan der blive tale om et højere bidrag, hvis den forælder, der skal betale bidraget, har en høj indkomst. Her spiller det dog også ind, hvor mange børn der betales bidrag til.  

I skal også være opmærksomme på, at der også findes tilfælde, hvor Familieretshuset vil komme frem til, at der ikke skal betales børnebidrag. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis I har en samværsordning, der hedder 6/8 eller 7/7, og I hver især afholder udgifter til ting som barnets institution/skole/SFO, tøj, overtøj, sko, fritidsaktiviteter, medicin og lignende. 

Har én af jer derimod kun barnet 5 dage eller mindre over en periode på 14 dage, så vil Familieretshuset som regel komme frem til, at der skal betales børnebidrag. Til gengæld skal der herudover kun betales for de udgifter, forælderen måtte have i forbindelse med sit samvær med barnet.  

I de tilfælde, hvor der betales børnebidrag, har bopælsforælderen til gengæld pligt til at sørge for, at barnet f.eks. har relevant og tilstrækkeligt tøj til årstiden, og at barnet altid har det nødvendige med sig på sig på samvær. Det er også bopælsforælderens ansvar at afholde øvrige udgifter, der måtte være i forhold til barnet. 

Hvis Familieretshuset ikke tidligere har taget stilling til, om der skal betales bidrag, er det gratis at sende en ansøgning. I andre tilfælde koster det som udgangspunkt et gebyr på 2.800 kr. pr. gang.  

Ovenstående er dog kun et mindre udpluk af reglerne på bidragsområdet. Reglerne for bidrag er lettere komplicerede, og I er altid velkomne til at kontakte os. Det samme gælder, hvis børnebidraget ikke betales, og du har brug for hjælp til, hvad du skal gøre.