Børnebortførelser

Det sker fra tid til anden, at en forælder ikke bringer barnet tilbage efter endt samvær, og i nogle tilfælde føres barnet tilmed ud af Danmark imod en forælders vilje. I nogle tilfælde kan det kvalificere til, at der er tale om en børnebortførelse i straffelovens forstand, som kan give op til 4 års fængsel.  

Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor forælderen går under jorden med barnet, og dermed bevidst unddrager sig en forælders rettigheder og forpligtelser i forhold til barnet ved at bringe barnet ud af Danmark. Det samme kan være tilfældet, hvis en forældremyndighedsindehaver har givet samtykke til en udlandsrejse, og barnet ikke bringes tilbage til Danmark som planlagt.  

For at der kan blive tale om en børnebortførelse, skal den forælder, som ikke ved hvor barnet er, have del i forældremyndigheden over barnet eller fuld forældremyndighed. 

Det afgørende for, om der er tale om en børnebortførelse, er desuden, om barnet forinden har haft sit faste opholdssted i Danmark, og er under 16 år.  

Er du udsat for en børnebortførelse, vil vi opfordre til, at du kontakter os hurtigst muligt på telefon 20 73 81 14. Vi opfordrer også til, at du både kontakter politiet hurtigst muligt på telefonnummer 114 og får barnet efterlyst samt ringer til Koordinationsenheden for Børnebortførelser på telefonnummer 40 50 50 26. 

Danmark har lige som 48 andre lande tiltrådt Haagerkonventionen om børnebortførelser. Det betyder, at opholder barnet sig i et af de andre medlemslande, kan Danmark kræve at få barnet udleveret, så længe anmodningen fremsættes inden for det første år. Tiden er derfor afgørende i disse sager.  

Er der derimod ikke tale om et konventionsland, kan det være sværere at få barnet udleveret, og her kan man i mange tilfælde gå rettens vej og få fuld forældremyndighed over barnet i håbet om, at det pågældende land vil acceptere den danske forældremyndighedsafgørelse.