En ægtepagt er en juridisk aftale mellem to personer, som er gift eller som planlægger at blive gift. Formålet med en ægtepagt er at regulere parternes økonomiske forhold i ægteskabet og i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Et gavebrev er en juridisk dokument, hvor en person overdrager ejendom, penge eller andre aktiver til en anden person uden at modtage nogen form for betaling eller modydelse.

Feather
Ægtepagt
Box
gavebreve