Familieadoption

Har du et nært familiemedlem eller et plejebarn, som du ønsker at adoptere, så kan det i mange tilfælde gøres efter reglerne om familieadoption. Det kan både lade sig gøre at adoptere mindreårige børn og voksne børn.  

Inden du søger, skal du dog være opmærksom på de grundlæggende betingelser for familieadoptioner.  

Den første betingelse er, at du som udgangspunkt skal være fyldt 25 år eller mere på ansøgningstidspunktet. Har du en samlever, som du har boet sammen med i 2½ år eller mere, eller er du gift, skal din ægtefælle/samlever også ansøge om at adoptere barnet. I skal i så fald begge være mindst 25 år.  

Herudover skal du kigge på alderen hos det barn, du ønsker at adoptere. Tommelfingerreglen er, at der skal være mindst 14 års aldersforskellen mellem barnet og dig. I nogle tilfælde kan der dog gives dispensation på en mindre aldersforskel; det kan f.eks. være tilfældet, hvis I allerede har været en familie i mange år, eller hvis barnet har søskende, som du også ønsker at adoptere, og som opfylder kravene.   

Angående barnets søskende er det vigtigt at være opmærksom på, om barnet har søskende, som det har et søskendeforhold til. Oftest vil det her være relevant at kigge på, om børnene har boet sammen, og hvor stor aldersforskel der er mellem dem.  

I de tilfælde, hvor der er en søskenderelation, kan adoption være betinget af, at du adopterer de pågældende søskende også. Hvis du er i tvivl, er du dog altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.  

Fælles for begge typer familieadoption er desuden, at du som adoptant ikke behøver at være godkendt som adoptant efter de samme skrappe regler, som gælder for fremmedadoptioner.   

Nært familiemedlem

For at der kan blive tale om adoption af et nært familiemedlem, skal det barn, du ønsker at adoptere, enten være dit barnebarn, en af dine søskende eller en af dine søskendes børn – altså din niece eller din nevø.  

Hvis der er tale om et mindreårigt barn, stilles der ikke krav om, at du skal have boet sammen med barnet på ansøgningstidspunktet. Det vigtigste er her, at du sammenlagt kan nå at bo sammen med barnet i mindst 3 år, inden barnet fylder 18 år.  

Er der tale om et voksent barn, skal du således have boet sammen med barnet i 3 år, inden barnet fyldte 18 år.  

Plejebarn

En anden mulighed er, at det barn, du ønsker at adoptere, er anbragt i pleje hos dig, eller tidligere har været anbragt i pleje hos dig.  

Hvis du stadig har barnet anbragt i pleje, så kan du ansøge om familieadoption, når barnet har været i pleje hos dig i 3 år eller mere.  

Det vil sige, at er der tale om et mindreårigt barn, hvor plejeforholdet er blevet afbrudt, så kan det ikke lade sig gøre at familieadoptere barnet.  

Anderledes forholder det sig, hvis det barn, du ønsker at adoptere er voksent. Her behøver du og barnet ikke længere at bo sammen. Her er det tilstrækkeligt, at I har boet sammen i 3 år under barnets opvækst, og at I begge ønsker adoptionen.  

Særligt om udenlandske børn

De ovenstående betingelser gør sig gældende i forhold til børn født i Danmark. Står du og overvejer adoption af et barn født i et andet land, vil vi foreslå, at du hiver fat i os. Reglerne er her noget mere komplicerede, idet der dels stilles krav til dokumentation og til, hvilke familieforhold barnet har i sit hjemland. Det vil desuden i mange af sagerne være nødvendigt at høre værtslandet, om de vil godkende adoptionen.  

I mange af tilfældene, vil disse adoptioner desuden tage lang tid at få igennem, fra der ansøges, til der eventuelt bevilliges en adoption. Det er derfor nødvendigt, at du kommer i gang med din ansøgning, imens barnet stadig er lille, idet barnets alder i sig selv vil kunne forhindre en adoption.  

Du skal være opmærksom på, at der desværre gives afslag på familieadoption i mange tilfælde, hvor der ønskes adoption af børn, som befinder sig i udlandet.