Faderskab

Udgangspunktet i Danmark er, at et barn skal have registreret en far. Undtagelsen hertil er, hvis barnet enten er blevet til gennem fertilitetsbehandling af en enlig kvinde ved hjælp af en sundhedsperson eller, hvis der i stedet kan registreres en medmoder til barnet. Du kan læse nærmere om medmoderskab her 

Hvis moren til barnet er gift, vil hendes ægtefælle automatisk blive registreret som far til barnet, medmindre de er separeret eller skilt, og har været det inden for de sidste 10 måneder forud for fødslen.  

Hvis barnets mor ikke er gift, eller hvis hun er separeret eller fraskilt, kan du få registreret dit faderskab ved sammen med moren at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring.  

Er I derimod ikke enige om, hvem der skal registreres som barnets far, så kan du inden for de første 6 måneder ansøge Familieretshuset om at behandle en faderskabssag. Det samme gælder, hvis du enten er mor, far, mulig far eller værge til barnet, og du er uenig i en registrering af faderskabet, der allerede er lavet.   

Hvis du er barnets mor vil Familieretshuset desuden bede dig oplyse, hvem der kan være mulige fædre til barnet. Ønsker du af den ene eller anden grund ikke at oplyse om mulige fædre, eller ved du det ikke, vil Familieretshuset som regel bede retten om at tage stilling til sagen. Står du i en situation, hvor din sag skal behandles af retten, er du velkommen til at kontakte os.    

Særlige tilfælde

I helt særlige tilfælde kan Familieretshuset lade være med at registrere barnets far, selvom de har fået oplyst, hvem faren er. Det gælder, hvis barnet er blevet til ved et strafbart forhold, og hvis hensynet til barnet tilsiger det. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis barnet er blevet til ved incest.