Samvær

Udgangspunktet i dansk ret er, at et barn har ret til samvær med den forælder, barnet ikke bor hos. Et barn skal imidlertid mindst opholde sig 7 ud af 14 dage hos bopælsforælderen, hvormed en samværsforælder omvendt aldrig vil kunne opnå samvær i mere end 7 ud af 14 dage.

Som forældre er I frie til at lave jeres egen aftale om samvær. Kan I imidlertid ikke blive enige, så har I mulighed for at få enten Familieretshuset eller retten til at fastlægge, hvilket samvær der skal gælde mellem jer og jeres barn.

En sag om samvær starter altid ved, at en af forældrene indgiver en ansøgning til Familieretshuset om enten fastsættelse eller ændring af samvær.

I de tilfælde, hvor Familieretshuset vurderer, at der ikke er særlige risikofaktorer, vil Familieretshuset behandle sagen og træffe en afgørelse.

I andre tilfælde vil Familieretshuset vurdere, at der er særlige risikofaktorer – det vil bl.a. være i tilfælde, hvor der har været vold, chikane, seksuelle krænkelser, misbrugsproblematikker, et meget højt konfliktniveau og sager, hvor der generelt er bekymring for børnenes trivsel. Disse sager vil blive oplyst af Familieretshuset, hvorefter sagen vil blive videresendt til retten til videre behandling og dom.

Familieretshuset kan i disse sager vælge at træffe en midlertidig afgørelse om samvær, som vil gælde indtil der falder dom. Det kan f.eks. ske, hvis der er et behov for at bibeholde kontakten mellem en forælder og barnet, eller hvor der omvendt er behov for at minimere kontakten af hensyn til barnet.

Det er vigtigt at have for øje, at barnets bedste altid vil være det primære omdrejningspunkt i disse sager. Der kan derfor aldrig tildeles an forælder mere samvær, end hvad der vurderes at være det enkelte barns bedste.

Det betyder også, at Familieretshuset eller retten i nogle tilfælde kan nægte at fastsætte samvær eller ophæve et eksisterende samvær mellem barnet og den forælder, som barnet ikke bor hos. Det kan f.eks. være, hvis barnet ikke selv ønsker samvær, hvis der er gået mange år uden kontakt mellem barnet og forælderen, hvis samværsforælderen har udøvet vold mod barnet eller, hvis samværsforælderen er i et misbrug eller i øvrigt udviser en sådan ustabilitet, at det er skadeligt for barnet.

Hos Milaw Advokater har vi stor ekspertise i behandling af sager om samvær, og afhængig af dit behov har vi både mulighed for at bistå dig under sagens behandling ved Familieretshuset og ved retten. Vi tager desuden sager i hele landet.

Du er derfor velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale om, hvorvidt vi kan hjælpe dig videre med din sag.