Bortadoption

Er du gravid, men ønsker du af den ene eller den anden årsag ikke at beholde barnet, så har du mulighed for at bortadoptere barnet. Det kan du gøre ved at kontakte Familieretshuset, og du kan enten henvende dig under din graviditet eller efter fødslen.  

Vælger du bortadoption, kan det endelige samtykke tidligst gives tre måneder efter barnets fødsel, og du vil indtil dette tidspunkt have mulighed for at fortryde adoptionen. Barnet vil dog oftest være anbragt i pleje hos en midlertidig plejefamilie i den mellemliggende periode.  

Selvom du vælger bortadoption, skal du være opmærksom på, at Familieretshuset så vidt muligt fortsat skal forsøge at fastlægge det retlige faderskab, idet den retlige far også skal give tilladelse ti bortadoptionen.  

Oftest vil bortadoptionen ske anonymt til nogle af de godkendte adoptanter, som har skrevet sig på venteliste til et barn. Du vil derfor ikke få oplysninger om adoptanterne og efter adoptionen heller ikke om barnet.  

Går du med overvejelser om bortadoption, er du altid velkommen til at kontakte os, men du kan også kontakte Familieretshuset direkte. Det vigtigste er, at du tager godt hånd om barnet, og ikke får handlet på en måde, som kan sætte barnets helbred i fare. Du må således aldrig forsøge at efterlade barnet i håbet om, at nogen finder det, hvilket foruden at bringe barnets liv i fare også vil være strafbart ifølge straffeloven.