Bopæl

I de fleste tilfælde har barnet bopæl hos en af sine forældre. Det vil sige, at uanset om I måske har fælles forældremyndighed, så har bopælsforælderen ret til at træffe beslutning om:

Siden 1. april 2019 har det været muligt for forældre at dele barnets bopæl. Der vil imidlertid fortsat kun være en af jer, som barnet kan have folkeregisteradresse hos. Delt bopæl kan kun anbefales, hvis I har et velfungerende samarbejde omkring jeres barn.

Ønsker I delt bopæl, har I mulighed for selv at indgå en aftale. Vi har mulighed for at hjælpe jer med udformningen af aftalen. Der vil herefter være mulighed for at få aftalen registreret i CPR via Familieretshuset. Der kan imidlertid kun opnås delt bopæl, hvis I er fuldstændig enige herom.

I de tilfælde, hvor I derimod slet ikke er enige om, hvem der skal have bopælen over jeres barn, kan det være nødvendigt at anlægge en bopælssag. Det gøres ved at en af jer indgiver en ansøgning til Familieretshuset.

Familieretshuset vil sørge for at oplyse sagen, men Familieretshuset har ikke mulighed for at træffe endelig afgørelse om bopæl, når I ikke er enige. Tvister om barnets bopæl vil derfor blive videresendt til videre behandling ved retten, som i sidste ende vil afsige en dom til fordel for en af jer.

I særlige tilfælde har Familieretshuset mulighed for at tildele en forælder midlertidig bopæl over et barn, hvis der er et særligt behov for straks at ændre bopælen. Der er imidlertid tale om en snæver anvendelse.

Ved rettens vurdering af, hvem af jer der skal have tildelt bopælsretten, spiller det bl.a. ind, hvem der har været barnets primære omsorgsperson under jeres samliv og frem til nu. Her kan det spille ind, hvor meget barsel i hver især har haft med barnet, hvem der har stået for den daglige pleje og omsorg, indkøring og aflevering/afhentning i daginstitution/skole, deltagelse i lægebesøg og samtaler med daginstitutionen/skolen osv.

Har du behov for hjælp til at få styr på bopælen over jeres barn, så er vi hos Milaw Advokater specialister i børnesager – herunder sager om barnets bopæl – og vi tager os af sager i hele landet. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale om din sag.