Fremtidsfuldmagter

Til forskel fra et testamente, så gælder en fremtidsfuldmagt, imens du stadig er i live. Det er en slags forsikring, du tegner af hensyn til dig og dine nære, så der er taget stilling til, hvad der skal ske, hvis du en dag ikke længere er i stand til at varetage din egen økonomi eller dine personlige forhold. Det kan f.eks. være på grund af en ulykke, en hjerneblødning, demens, visse kræftformer, svær sklerose eller genetisk betingede sygdomme som f.eks. Huntingtons chorea 

I modsætning til hvad mange tror, så har dine pårørende ikke automatisk mulighed for at hjælpe dig. Alternativet til en fremtidsfuldmagt vil derfor være et værgemål, og her er du ikke sikret indflydelse på, hvem der skal tage sig af dine personlige forhold og din økonomi.  

En anden fordel ved fremtidsfuldmagten er, at den både tager betydeligt kortere tid at få sat i kraft, når du har brug for det, og så er fremtidsfuldmagten også både billigere og langt nemmere at håndtere end et værgemål. Et værgemål er nemlig som regel underlagt et løbende tilsyn, og det betyder, at der skal aflægges årlige regnskaber og indhentes samtykke fra Familieretshuset til langt de fleste dispositioner – det skal der ikke ved en fremtidsfuldmagt.

Et andet alternativ til fremtidsfuldmagten er generalfuldmagten. Problemet med generalfuldmagten er, at den gælder fra det øjeblik, den bliver givet, og således imens man stadig er ved sine fulde fem. Samtidig vil offentlige myndigheder som oftest ikke anerkende generalfuldmagten. Derfor anbefaler vi som regel ikke, at der tegnes en generalfuldmagt. 

Du kan tegne en fremtidsfuldmagt, fra det øjeblik du fylder 18 år, og så længe du er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det er helt op til dig, om fremtidsfuldmagten både skal dække dine personlige og økonomiske forhold eller kun én af delene. 

Free Bird

Af økonomiske forhold kan bl.a. nævnes: Varetagelse af bankforretninger, køb og salg af fast af ejendom og andre aktiver, optagelse af lån, afdrag på gæld, optagelse og opsigelse af lejebolig og adgang til e-boks. 

Af personlige forhold kan bl.a. nævnes: Muligheden for at give tilsagn om medicinering og læge- og sygehusbehandling, ansøgning om pleje og hjælpemidler hos kommunen og tilsagn om optagelse i botilbud. 

Din fremtidsfuldmægtige kan derimod som hovedregel ikke tvinge dig på plejehjem imod din vilje, og den fremtidsfuldmægtige kan heller ikke samtykke til noget så vidtgående som f.eks. at begære skilsmisse på dine vegne.  

Forløbet

Ud fra de ting, vi sammen finder frem til på mødet, vil vi lave et udkast, som du vil få tilsendt. Her kan du både komme med tilpasninger og rettelser.  

Når du er tilfreds med fremtidsfuldmagtens indhold, hjælper vi med at oprette fremtidsfuldmagten digitalt ved Tinglysningsretten, og vi vejleder dig om, hvordan du underskriver fremtidsfuldmagten – enten ved brug af NemID/MitID eller ved Familieretshuset i de tilfælde, hvor du er fritaget for brug af NemID/MitID.

Herefter sender vi dig den originale fremtidsfuldmagt sammen med en vejledning til, hvordan du får fremtidsfuldmagten underskrevet ved notaren. 

Under hele forløbet står vi selvsagt til rådighed for de spørgsmål, der evt. måtte opstå både i forhold til indholdet af fremtidsfuldmagten og selve processen – selvfølgelig.