Forældremyndighed

Som forældre har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres barn. Det gælder f.eks., hvis I har været gift, I har haft fælles folkeregisteradresse inden for de seneste 10 måneder, før barnet blev født eller, hvis I har underskrevet en fælles omsorgs- og ansvarserklæring i forbindelse med barnets fødsel. Når I går fra hinanden, kan I dog frit vælge, at kun den ene af jer skal have forældremyndighed over barnet.
Hvis du har del i forældremyndigheden eller har den fulde forældremyndighed over barnet, er det din opgave at tage stilling til følgende i forhold til barnet:

I det omfang i begge har del i forældremyndigheden betyder det også, at I skal kunne nå til enighed om disse forhold.
Hvis I har fælles forældremyndighed, er det nødvendigt, at I kan samarbejde omkring ovenstående forhold til barnets bedste. Kan I ikke det, kan det være nødvendigt at ophæve den fælles forældremyndighed, sådan at kun den ene af jer får forældremyndighed over barnet.

En sag om ændring af, hvem der har forældremyndigheden, starter altid med en ansøgning til Familieretshuset.
Sagen vil altid starte ved Familieretshuset, som vil oplyse sagen, inden den oversendes til retten. Familieretshuset har nemlig ikke kompetence til at træffe endelig afgørelse i forældremyndighedssager. Det har kun retten.

Familieretshuset har i særlige tilfælde mulighed for at træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndigheden, imens sagen behandles ved retten. Dette kan f.eks. være, hvis der er begrundet mistanke om, at barnet vil blive ført ud af landet, eller hvor der er et aktuelt behov for medicinsk eller anden lægelig behandling, som forældrene ikke kan blive enige om.

I vil som forældre under hele forløbet have mulighed for at indgå en aftale om forældremyndigheden, så længe det er til barnets bedste. Hvis du overvejer at indgå en sådan aftale, anbefaler vi, at du først rådgiver dig med en advokat, så du er klar over, hvilken betydning, det vil have for dig.

Hos Milaw Advokater er vi specialister i børnesager – herunder i sager om forældremyndighed. Vi hjælper både til under sagens behandling ved Familieretshuset og ved retten helt afhængigt af, hvad du har behov for. Vi tager desuden sager i hele landet.

Står du med en sag, er du derfor velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale om din sag.