Børnetestamenter

Et børnetestamente er din mulighed for at sikre dine børn bedst muligt, hvis uheldet skulle være ude, og du dør inden de fylder 18 år.

Arv – herunder udbetalinger fra pensioner og forsikringer – til mindreårige vil som regel være bundet på en lukket konto i et forvaltningsinstitut, indtil barnet fylder 18 år. Det betyder, at hverken barnet eller barnets værge har mulighed for at bruge af pengene indtil da. Det gælder også, hvis det er din ægtefælle, som skal være barnets værge, og din ægtefælle ikke har ret til at sidde i uskiftet bo.

Med et børnetestamente får du mulighed for at bede om løbende udbetalinger til dit barns forsørgelse i dit fravær.

Skal dine børn konfirmeres/nonfirmeres, på efterskole eller lignende, er det også noget, du kan bede om udbetaling til i børnetestamentet.

Herudover er børnetestamentet også din mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal tage sig af dine børn i dit fravær.
Et børnetestamente er ikke bindende som et almindeligt testamente, men det tillægges stor vægt, når Familieretshuset skal tage stilling til barnets personlige og økonomiske forhold. Når man har mindreårige børn, giver det derfor rigtig god mening at få lavet et børnetestamente.

Forløbet

Det er helt op til dig, om du ønsker at få lavet børnetestamentet som en del af et almindeligt testamente eller som et selvstændigt dokument. Ved man imidlertid, at man skal have lavet et testamente, vil det give rigtig god mening at få det lavet samlet.

Vi afholder indledningsvist et møde med dig, og ud fra dine ønsker vil vi lave et udkast, som du vil få tilsendt. Herefter vil du have mulighed for at komme med rettelser eller tilføjelser.
Når du er tilfreds med indholdet, sender vi det originale børnetestamente til dig sammen med en vejledning til, hvordan du får det underskrevet ved notaren.

Der er i forhold til børnetestamenter intet krav om, at de skal underskrives for notaren for at være gyldige, men vi anbefaler det, fordi det er din sikkerhed for, at det altid vil kunne findes fremved din død. På den måde er du sikker på at blive hørt, ligesom du er sikker på, at myndighederne vil anerkende dokumentets rigtighed.