Gavebreve

Overvejer du at give en større pengegave til én eller flere af dine nærmeste, så kan det være relevant at få lavet et gavebrev. På den måde kan du gøre pengene til modtagerens særeje og dermed være med til at sikre, at pengene ikke skal deles i forbindelse med en eventuel kommende separation eller skilsmisse.

Som forælder kan du i 2022 give hver af dine børn 69.500 kr., uden at barnet/børnene skal betales afgift eller skat af pengene. Beløb herover pålægges en afgift på 15 %.

For svigerbørn er beløbet 24.300 kr. i 2022. Dette gælder kun, hvis dit barn og svigerbarn er gift.

Ønsker du at gøre en gave til særeje, skal det tydeligt fremgå senest på det tidspunkt, hvor gaven bliver givet. Modtageren af gaven skal desuden kunne dokumentere, at gaven er et særeje – altså at der foreligger et gyldigt gavebrev.

Familielån

Overvejer du som forælder at hjælpe en af dine nærmeste med et større pengebeløb, kan du overveje at yde et såkaldt familielån – også kaldet et anfordringslån.

Hvis lånet samtidig er givet til et af dine børn, børnebørn eller til en af dine forældre, vil du have mulighed for nedskrive lånet hvert år med et beløb svarende til det afgiftsfrie gavebeløb.

Betingelserne for, at et familielån er gyldigt, er:

Er disse betingelser ikke opfyldt, vil beløbet blive betragtet som en større pengegave, som der skal betales gaveafgift af.

Det er desuden vigtigt, at I sørger for at anføre på gældsbrevet, hver gang lånet afdrages og dermed nedskrives. Skulle det ske, at du dør, før lånet er betalt helt ud, vil barnet nemlig som udgangspunkt være forpligtet til at tilbagebetale ubetalt gæld til dødsboet.

Er lånet ikke udbetalt efter 10 år, skal du desuden være opmærksom på, at lånet forældes. Det vil derfor senest på dette tidspunkt være nødvendigt at indgå et nyt låneforhold, hvis ikke restbeløbet skal ende med at blive beskattet.

Forløbet

I første omgang vil vi tage en snak med dig for at høre, hvad du har af ønsker. Her vil du også modtage vejledning omkring reglerne for gaver og eventuelt også i forhold til familielån.

Herefter laver vi et udkast til dig, som du vil få tilsendt. Her vil du have mulighed for at komme med tilføjelser eller rettelser.

Når du er tilfreds med gavebrevet, og eventuelt også gældsbrevet, udfærdiger vi de originale dokumenter. Dokumenterne vil du få tilsendt med posten.

Hverken gaver eller gældsbreve skal tinglyses. Det er derfor vigtigt, at gavemodtager beholder det originale gavebrev, da det er dokumentationen for, hvilken formueart gaven har. Uden et gavebrev vil gaven blive betragtet som delingsformue og skulle deles med en evt. ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse.

På samme måde er det vigtigt, at du gemmer et eventuelt gældsbrev, idet det er din dokumentation over for myndighederne om, at der er tale om et reelt lån.